تبلیغات
سردارعشق - ارزش خودتان را محاسبه کنید.

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...آدمى به سادگى احساس مى‏ كند كه لبخند، محبت، بدگویى و دشمنى و چیزها و كسانى در او اثر مى‏ گذارند، او را خوشحال و یا رنجور مى‏ سازند و انسان این مؤثرها و این تأثیر را بلاواسطه در وضعیت ذهنى خود منعكس مى ‏بیند.


حالا نوبت تفكر و محاكمه همین تأثیرهاى طبیعى و همین جریان ‏هاى مشهود است. چرا اینها در من اثر گذاشته‏ اند. هر چه در من اثر بگذارد، نشان مى‏ دهد كه من همان قدر هستم.

خودشناسى یعنى همین جمع بندى و محاسبه؛ كه‏ «قَدْرُ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ هِمَّته‏». هنگامى كه كفش پاره من و یا ماشین سوخته من، مرا به گریه، به رنج مى‏ اندازد، این نشان مى‏دهد كه من در سطح كفش و ماشینم، من خودم را همین قدر مى‏ دانم. آنچه دیروز مرا مى‏ رنجاند امروز كه خودم را بالاتر مى‏ دانم و مهم ‏تر مى ‏شناسم، برایم رنج ‏آور نیست.

پس رنج‏ هاى من شاهدان اندازه وجود من هستند و گواهان صادقى هستند كه مرا به خودم نشان مى‏ دهند. و اگر من خودم را در مقایسه با این ها جلوتر و بیشتر مى‏ دانم، این رنج ‏هاى طبیعى، دیگر توجیهى برنمى‏ دارند و به تدریج كنار مى‏ روند. گفتم به تدریج، چون‏ آنچه ریشه‏ دار است، به تدریج كنترل مى‏ شود و در عمل محدود مى‏ گردد. آنچه راحت فهم مى ‏شود، به همان راحتى عمل نخواهد شد.

 

#انسان_در_دو_فصل...

صفحه 70

#استاد_علی_صفایی_حائری

منبع: پاتوق بچه شیعه ها

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 دی 1394 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا