تبلیغات
سردارعشق - تفکر استراتژیک چیست؟

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...تفکر استراتژیک به تحلیل فرصت ها و مشکلات با دیدی جامع می پردازد  پیامدهای احتمالی کارهای شما بر دیگران را مدنظر دارد.

متفکران استراتژیست دارای رویکردی عمل گرا نسبت به چالش ها هستند.

دردنیای ایده آل شما به تمام اطلاعات مورد نیاز برای مقابله با چالش هایتان دسترسی دارید اما در دنیای واقعی این طور نیست و فقط بخشی از آنها را در اختیار دارید.

تفکر استرتژیک به شما کمک می کند تا براین محدودیت ها غلبه پیدا کنید چون شما از بالا به قضایا نگاه می کنید این کار برای شما میسور می شود.

منبع: تفکر استراتژیک، رابرت سایموز

طبقه بندی: پای میز مدیریت، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 4 مهر 1393 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا