تبلیغات
سردارعشق - چرا تفکر استراتژیک مهم است؟؟؟

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...وقتی شما و دیکران تفکری استراتژیک داشته باشید، مزایای مهمی برای سازمان شما خواهد داشت.

·         نگاهی در گروه شما حاکم می شود که با استراتژی شرکت هماهنگ است.

·         تصمیم های هوشمندانه ی بلند مدتی می گیرید که با تصمیم های دیگران در سازمان همسو بوده و آنها را تکمیل می کند.

·         تعهد کارکنان را برای حمایت از تصمیم هایتان جلب خواهد کرد.

·         عملکرد گروه خود را بهبود داده و نتایج کسب وکار را به حداکثر می رساند.

·         فرهنگی را ترویج می کنید که درآن از تفکر ناب حمایت می شود و اقدام های استراتژیک تشویق می شوند.

تفکر استراتژیک برای شما مزایای شخصی و حرفه ای ارزشمندی نیز دارد. از جمله می توان به اعتماد و احترام همکاران، مدیران و افراد تحت سرپرستی اشاره کرد.

طبقه بندی: پای میز مدیریت، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 4 مهر 1393 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا