تبلیغات
سردارعشق - شفاعت

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...بسم الله

قطره ای از دریای علم شهید علم، حضرت استاد مرتضی مطهری

شروط شفاعت را می فرمودند:

ایمان

مومن مورد شفاعت اهل بیت قرار می گیرد البته باذن الله تعالی

وا اسفا...ایمان

یعنی نترس بودن، به قول استادم دکتر رجحان: خدا را برای خود نگه داشتن...

ترس از اینکه نکند دست ردی از سوی او برسینه ی ملول و رنجور ما بخورد؛

اگر بگوید برو... کار خودت با خودت.

دیگر توبه کردن مشکل است و حتی محال.

نه اینکه فاعلیت فاعل کوته خدشه ای بردارد؛ نه،

قابلیت من بی قابل از مقبولیت می افتد. همان که شرط دوم شفاعت است.

وقت و زمان های خوبی است.

به بهانه ی شعبان، ماه حبیبش، بزرگ شفیع عالم؛

که البته باید برای تقرب بیشتر، اول وظیفه ی خود را دق البابی بر درآستان حسین بن علی دانست. زیرا که فرمود کلنا سفن النجاه و سفینه الحسین اسرع و اوسع...

آری، ایمان حقیقی بر پشت ابرهای ولایت این خاندان آرمیده است.

یاعلی

طبقه بندی: ادب نوکری، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 خرداد 1393 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا