تبلیغات
سردارعشق - اشک...

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...بسم الله الرزاق

اشک...

قطراتی زلال فقط از طرف او...

اشک عشق، اشک خوف، اشک امید، اشک غم، اشک حسرت، اشک آمرزش واشک...

همه ی این قطرات ثمره اش اشک در نماز است...

اشک عشق نتیجه ی عشق بازی با کلمات است، با واژه های مفهوم یافته از نماز، عشقی که در تکلم با یار غریب، جان پیدا می کند، همان یاری که برای غریبه ها وقت داریم اما او...

اشک حزن از جهت فراق است...مبادا از کاروان عشاق جابمانیم.

اشک امید که همه ی این خم و راست شدن ها به امید یک نظرر از او اقامه می شود...کل نظرنا بنظره...

اشک خوف که نکند ما را به حال خودمان وابگذارد...حتی به طرفه عینی...همان خوف قلبی رسولش که اورا مدام مشغول به خود کرده بود.

اشک حسرت که بعد از سالیانی هنوز باید عیونمان به یک پرتو از رخ دوست به انتظار بنشیند.

اشک آمرزش که می بخشد...می آمرزد...می گذرد...او که «اصفحوا» را آویزه ی گوش ما قرار داده است.

آری و هر اشکی دیگر که کمالیت خود را از نماز می گیرد...

اشک در نماز کجا و اشک بر حسین کجا؟

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک.

طبقه بندی: عاشورا، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا