تبلیغات
سردارعشق - انقطاع

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...بسم الله...

الهی هب لنا کمال الانقطاع الیک.

این همان حب ذات است یا حب دنیا...

این کبوتر دل ماست که در قفس تنگ و روشن اما به روشنی رنگ دنیایی، که جنس تار و پودش از مشتقات حب است، زندانی است و خفته در گودال های خشک و سرد آن.

نیاز است، نیاز است به یک تلنگر...

تلنگری در حد چند دقیقه...

اما متداول، آن هم به قول استادم بعد از اشتغالات مکرر...

فی وقت معلوم...

همان سخن با دوست، همان جلوه گاه دلبری از معشوق، همان بیدارگر صبح پرمشغله ی دنیایی...

عروج مومن و کمالیت انقطاع را باید در پرتو نماز روشنی گرفت...

امام عاشورا کمال نمازاست. همان که فرمود: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک.

طبقه بندی: عاشورا، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا