تبلیغات
سردارعشق - خادمی عین شهادت است...

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...
خدم، خدمت، خادم، خدام، خادمی، خادم الشهداء، خادم الحسین، خادم الزهرا...

مفاهیم زیبایی است با یک معنای خاص آن هم در طول هم، زنجیره ای موزون با حلقه هایی از جنس نور.

خادمی یعنی سیل پای زائرشدن،

زائری که پایش معطر است به عطر خاک،

خاکی که آغشته به خون است،

خونی که سرخی خود را از حلاوت وجودی شهیدگرفته است،

شهیدی که با خونش سرخی ای را بوجود آورده که تا ابدالدهر جبهه ی عالم را مدهوش خود کرده،

سرخی ای که خاک را معطی این ارزش کرده است که خادم از پای زائر با دست جان، از برای سرمه ی چشمی، به یغما می برد...

آری خادمی عین شهادت است...

خادمی زرنگ است که با یک قطره از این خون، گفتمانی عالم گیر رقم بزند. آن دفعه این خون ارزشی دوچندان می یابد.

خادمی عین شهادت است، گفتم و باز می گویم.

زیبا نتیجه ایست!!!

نتیجه ی خادم الشهدایی که می شود خادم الزهرایی، آن هم در عید بی عیدی.

مزد خاکی که خورده است، می شود قطره قطره اشکی که از دو عینش، خطی از رنگ عشق را ترسیم می کند.

این علت عشق بازی با خاک است، البته خاک مقتل شهید...

خادمی یعنی ادای حق مادری بر گردن فرزند.

خادمی عین شهادت است. فاش می گویم و...

این را هم باید دانست که شهادت، هنر مردان خداست.

لیس فائده من خادم لیس فیه هنر.

اما بی هنران را هم راه می دهند. فقط باید سنت االتماس را زنده کنی تا هنرمندت کنند.

در باغ شهادت را نبستند.

خادمی عین شهادت است...

خادم باشید در هرکجا که هستید.

یازهراسلام الله علیها

طبقه بندی: عاشورا، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اسفند 1392 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا