تبلیغات
سردارعشق - نماز اول وقت

سردارعشق
 
شرط انسانیت، دردمندیست...
گفته اند جوانی اومد نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی وبه ایشان گفت: سه قفل در زندگی ام وجود دارد وسه کلید از شما می خواهم.


قفل اول:ازدواج سالم


قفل دوم:برکت در کار...


قفل سوم:عاقبت بخیری


شیخ فرمود:برای قفل اولت نماز اول وقت بخوان


برای قفل دومت نماز اول وقت بخوان


برای قفل سومت هم نماز اول وقت


جوان عرض کرد: سه قفل و یک کلید؟


شیخ فرمود: نماز اول وقت"شاه کلید" است...

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 بهمن 1392 توسط محمدعلی جعفری بغدادآبادی
روزشمار محرم عاشورا